มาตราฐานคุณภาพอากาศ

มาตราฐานคุณภาพอากาศ

     

     ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากน้ำเสีย ขยะ การกำจัดขยะด้วยการเผาที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่การเผาศพด้วยการเผากลางแจ้งหรือการเผาจากเตาเผาศพที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะก่อให้เกิดมลพิษจำพวกก๊าซ กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรค และมลพิษอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ นำมาซึ่งความเจ็บไข้ สุขภาพเสื่อมโทรม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

      แด แฮ ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงผลิตเตาเผาศพและเตาเผาขยะให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานครพ.ศ.2544และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ.2546 

         ดังรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผาศพและปล่องเตาเผาขยะของแด แฮ ไทย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1/5

*หมายเหตุ ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศนี้ วัดได้จากการเผาศพจริง

Office 1: 2 Moo.10 Huai Khwang Sub-district, Kamphaeng Saen District,  Nakhon Pathom, 73140

Office 2: 304 Moo.8 Ponsanthong                   Sub-district, Muang                         District,Lampang, 52100

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon

DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บจก.แดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป

CALL: (FACTORY) 09-0224-9591, 

      08-1163-6388, 08-1818-990, 0-5436-1061

         

FAX: 0-5436-1061

E-MAIL: DAEHAETH@HOTMAIL.COM,                     DAEHAETHAI@HOTMAIL.COM

WEBSITE: WWW.DAEHAETH.COM,                            WWW.DAEHAETHAI.COM

Line ID: Daehaethai

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
37960514_479349469178322_231530523448364
38444408_2302833973064171_25574889699021
เตาเผาศพแดแฮไทย2
38469619_485086545271281_817182872555434
38264045_485086728604596_673600460140262
t2
Y1
beau2
m16
b13
m1
a3
d3_edited
เตาภายใน
dh3
38227496_2302834299730805_38521847808545
d6
m16