top of page

รายละเอียดคุณลักษณะของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ รุ่น DT 8000 

1. เป็นเตาแบบสองห้องเผาไหม้มีสองหัวพ่นไฟห้องเผาที่หนึ่งทำหน้าที่เผาขยะและวัสดุต่างๆห้องเผาที่สองทำหน้าที่เผากลิ่นก๊าซควันฝุ่นละอองเชื้อโรคและมลพิษอื่นๆ

2. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทานมีขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.00 เมตร โครงสร้างภายในมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 1.00 เมตร

3. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา150มม. และเททับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES หนา 50 มม.ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

4. พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. เททับด้วยคอนกรีตทนไฟหนา100 มม. ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียส

5. โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทำด้วยเหล็กหนา 3 มม. แข็งแรงทนทานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.10 เมตร สูง .90 เมตร

6. ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียสโดยไม่ใช้อิฐทนไฟ

7. ประตูโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทานภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา200 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ES ทนความร้อนได้สูงที่ 1,300 องศาเซลเซียส

8. ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กหนา 2มม. สูงไม่น้อยกว่า5.00 เมตรภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม.และฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตทนไฟ Cast 13 ESทนความร้อนสูง 1,300 องศาเซลเซียสโดยมีช่องเปิดได้ไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ

9. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่หนึ่งใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซลมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

10. หัวพ่นไฟสำหรับห้องเผาที่สองใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V. 50/60 HZ น้ำมันเชื้อเพลิง Light Fuel Oil หรือดีเซลมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 kg/h  มอเตอร์ไฟฟ้า    400 W. หม้อแปลงจุดไฟ 17 KV ควบคุมการทำงานโดย Two Stage(HIGH-LOW-OFF) การสูบน้ำมัน Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา

11. พัดลมอัดอากาศในในห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สองระบบไฟฟ้า AC 2 Poles 50/60 HZ มอเตอร์ไฟฟ้า 650 วัตต์อัตราการหมุน 2950 รอบต่อนาทีอัตราการเป่าอากาศ 25 ลบ.ม/นาทีมีขนาด 0.75 แรงม้าสามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Single Phases 220 V.

12.ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตามีปริมาตร 150 ลิตร

13. ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติแสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0 - 1,200 องศา-เซลเซียสและปรับการควบคุมด้วยตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทำงานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย

14. ระยะเวลาการทำงานของห้องเผาที่สองไม่น้อยกว่า 1 วินาที(Retention Time)

15. ใช้น้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

16. ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทำงานทันที และจะทำงานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

17. ระบบเปิด - ปิดประตูด้วยระบบรอกไฟฟ้า

18. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

19. มีระบบควบคุมการทำงานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850องศาเซลเซียส ตลอดการเผาไหม้

20. มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้าและทำความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด

21. การรับประกันและอบรมใช้เตาเผาขยะปลอดมลพิษและอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่

21.1 รับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้าหากเตาเผาขยะปลอดมลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติแก้ไขให้จนเตาเผาขยะปลอดมลพิษสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

21.2 ติดตามตรวจสภาพการทำงานของเตาเผาขยะปลอดมลพิษตลอดจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

21.3 จัดอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดีการฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

21.3.1จัดอบรมการใช้งานเตาเผาขยะปลอดมลพิษอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความประหยัดการกำจัดมลพิษ

21.3.2จัดอบรมหลักการทำงานของเตาเผาขยะปลอดมลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของเตาเผาขยะปลอดมลพิษทั้งระบบ

21.3.3จัดอบรมและแนะนำวิธีการเผาขยะจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเตาเผาขยะปลอดมลพิษจนสามารถใช้งานได้ดี

21.4 มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเบื้องต้น  2 ชุด

 

คุณลักษณะพิเศษของเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษ

1. คุณภาพเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพทำให้เตาแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3. เป็นเตาสำเร็จรูปสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีและสามารถเคลื่อนย้ายได้ในกรณีเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งและมีน้ำหนักตัวเตาทั้งระบบไม่เกิน  6 ตัน

4. ควบคุมการทำงานได้ทั้ง Auto และ Manual

5. สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ไม่ต้องยุ่งยากในการขอไฟฟ้าระบบ 3เฟส

6. ห้องเผาไหม้ที่สองมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแนวตั้งมีระบบหน่วงควันโดยหมุนเวียนอากาศทำมุม 45 องศาช่วยให้การกำจัดมลพิษจำพวกก๊าซกลิ่นควันฝุ่นละอองเชื้อโรคและมลพิษอื่นๆได้อย่างหมดสิ้น

7. สามารถป้อนขยะได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ตันต่อวัน

8. สามารถเผาไหม้ได้ทั้งแบบเผาครั้งเดียวโดยอัตโนมัติหรือเผาแบบป้อนขยะเข้าเตาอย่างต่อเนื่อง

9. สามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งโดยไม่ต้องคัดแยกก่อนการเผา

10.มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย(ปล่องเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผาด้วยวิธีตามมาตรฐานหน่วยงาน US.EPA  คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และออกซิเจนร้อยละ 7

ผลการตรวจวิเคราะห์ของแดแฮไทย

มีค่าดังนี้

เตาเผาขยะปลอดมลพิษรุ่น DI 8000

bottom of page