เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท แด แฮ ไทย

        แด แฮ ไทย เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แด แฮ แพลนท์ ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 และได้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด บริษัท แด แฮ แพลนท์ ได้รับความร่วมมือทางเทคนิคกับบรรดาผู้นำทางด้านธุรกิจรายอื่น ๆ ทั่วโลก ในด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด

       บริษัท แด แฮ แพลนท์ ได้วิจัยพัฒนาและออกแบบก่อสร้างเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตเตาเผาศพและเตาเผาขยะขนาดตั้งแต่ 1-70 ตันต่อวัน โดยใช้วิธีการเผาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปราศจากมลพิษทางอากาศจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน เป็นต้น

 

หน่วยงานเหล่านี้คือ

    1. Korea Institute Of Science And Technology (KIST)

    2. Technical Cooperation Juppo Co,Ltd. Japan

    3. Technical Cooperation ,ALL. Co,Ltd. (USA)

    4. Technical Cooperation Harding Larson ASSO (USA)

    5. Technical Cooperation Them Tech (USA)

    6. Technical Cooperation Fndustrieofenbau GMBH,Germany

 

    แด แฮ ไทย ได้ก่อตั้งในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2002 ได้ผลิตและติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษและเตาเผาขยะมูลฝอยไร้มลพิษไปแล้วหลายแห่ง ซึ่งทางแด แฮ ไทย ได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาแล้วพบว่าอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานครพ.ศ.2544 ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผาศพไว้และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ.2546 ซึ่งแด แฮ ไทยได้รับความร่วมมือในการการตรวจวัด โดย บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) และบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์เทคโนโลยี จำกัด

จุดเด่นและอนุสิทธิบัตร

1/3

    จุดเด่นของเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของบริษัทแดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รุ่น DI 2018 คือ ห้องเผาไหม้ที่หนึ่งที่ใช้เผาศพ โลงและวัสดุต่าง ๆ และห้องเผาไหม้ที่สองที่ใช้เผากลิ่น ก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรค และมลพิษอื่น ๆ นั้น จะเห็นได้ว่าภายในของห้องเผาไหม้ทั้งสองจะบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์ โดยไม่ใช้อิฐทนไฟ ซึ่งเซรามิค ไฟเบอร์ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ติดไฟ มีค่านำความร้อนที่ต่ำ และมีค่าต้านทานความร้อนที่ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ 1260°C, 1400°Cและ 1600°C มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง แม้จะโดนแรงอัดอย่างมากก็สามารถกลับคืนรูปเดิมได้

     เซรามิค ไฟเบอร์ (Ceramic Fiber) เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับอุณหภูมิสูงประเภทหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 1,000 - 1,600 องศาเซลเซียส เซรามิคไฟเบอร์ มีส่วนประกอบเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต และจะมีการผสมสารประกอบของเซอร์โคเนียมด้วยสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียสขึ้นไป

     การผลิตเซรามิคไฟเบอร์ทำได้โดยการหลอมวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูง จนกระทั่งได้เป็นของเหลว หลังจากนั้นจึงทำให้เป็นเส้นใย (ไฟเบอร์) ซึ่งมี 2 วิธีการ คือ โดยการใช้แรงลมเป่าขณะที่ของเหลวไหลผ่าน เรียกว่า ระบบ Blown ส่วนอีกวิธีหนึ่งใช้การปั่นด้วยความเร็วสูง เรียกว่า ระบบ Spun หลังจากนั้นจึงนำเส้นใยที่ได้มาขึ้นรูปต่าง ๆ เช่น blanket, cloth, tape, paper, rope เป็นต้น ส่วน Uniblock และ Saber block จะทำมาจาก blanket

   วัสดุนี้นิยมใช้กับเตาหลอมเหล็ก เตาหลอมทองเหลือง หรือเตาหลอมอลูมิเนียม ดังนั้น จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมมากที่จะนำมาใช้ทดแทนอิฐทนไฟในเตาเผาศพ เพราะภายในเตาเผาศพ ถ้าความร้อนไม่สื่อพลังงานความร้อนไม่หนีออกไป ความร้อนก็จะสะสมอยู่ในเตาทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เผาศพได้เร็วขึ้น และที่เหมาะสมอีกข้อหนึ่งคือ ไม่ต้องอุ่นเตาก่อนเผา

     ผนังภายในเตาเผาศพปลอดมลพิษของ บจก.แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป บุด้วยเซรามิคไฟเบอร์ หนา 225 มม. ทนความร้อนสูงที่ 1420 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท (เลขที่อนุสิทธิบัตร 5961) อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ไม่แตกไม่ร้าว ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง  โดยผนังภายในเตาเผาศพทั่วไปจะบุด้วยอิฐทนไฟ อายุการใช้งาน 3 – 5 ปี แตก ร้าว เกิดการร่วงหล่น ไม่ประหยัดเชื้อเพลิง

     ซึ่งจุดเด่นดังกล่าว ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 12688 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Office 1: 2 Moo.10 Huai Khwang Sub-district, Kamphaeng Saen District,  Nakhon Pathom, 73140

Office 2: 304 Moo.8 Ponsanthong                   Sub-district, Muang                         District,Lampang, 52100

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon

DAEHAETHAI INTERGROUP CO.LTD.

บจก.แดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป

CALL: (FACTORY) 09-0224-9591, 

      08-1163-6388, 08-1818-990, 0-5436-1061

         

FAX: 0-5436-1061

E-MAIL: DAEHAETH@HOTMAIL.COM,                     DAEHAETHAI@HOTMAIL.COM

WEBSITE: WWW.DAEHAETH.COM,                            WWW.DAEHAETHAI.COM

Line ID: Daehaethai

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
37960514_479349469178322_231530523448364
38444408_2302833973064171_25574889699021
เตาเผาศพแดแฮไทย2
38469619_485086545271281_817182872555434
38264045_485086728604596_673600460140262
t2
Y1
beau2
m16
b13
m1
a3
d3_edited
เตาภายใน
dh3
38227496_2302834299730805_38521847808545
d6
m16