งานก่อสร้างอาคาร/เมรุ

ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
แบบเมรุ
ฌาปนสถาน
เมรุขนาดเล็ก
ศาลาเมรุปลอดมลพิษ
ศาลาเมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุปลอดมลพิษ
เมรุไร้ควัน
ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
ฌาปนสถาน
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพ

     บริษัทแดแฮไทย รับทุบเตาเก่า ปรับปรุง และออกแบบสร้างอาคาร/เมรุ  ตามแบบที่ท่านต้องการ พร้อมบริการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาสัตว์ ให้คำปรึกษา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง เรายินดีรับใช้ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างโยธาคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี 

ฌาปนสถาน
ฌาปนสถาน
press to zoom
ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
ฌาปนสถานปลอดมลพิษ
press to zoom
เมรุสีขาว
เมรุสีขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
ศาลาฌาปนสถานหลังขาว
ศาลาฌาปนสถานหลังขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
อาคารฌาปนสถาน
อาคารฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
แบบเมรุ
แบบเมรุ

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
ผลงานก่อสร้างเมรุ
ผลงานก่อสร้างเมรุ

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
เมรุ
เมรุ

รับก่อสร้างอาคารเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom
เมรุสีขาว
เมรุสีขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

press to zoom