งานก่อสร้างอาคาร/เมรุ

แบบเมรุ
เมรุขนาดเล็ก
ศาลาเมรุปลอดมลพิษ
ศาลาเมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุปลอดมลพิษ
เมรุไร้ควัน
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เมรุ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ
เตาเผาศพ

     บริษัทแดแฮไทย รับทุบเตาเก่า ปรับปรุง และออกแบบสร้างอาคาร/เมรุ  ตามแบบที่ท่านต้องการ พร้อมบริการติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ เตาเผาขยะติดเชื้อ เตาเผาสัตว์ ให้คำปรึกษา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง เรายินดีรับใช้ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างโยธาคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี 

เมรุสีขาว
เมรุสีขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ศาลาฌาปนสถานหลังขาว
ศาลาฌาปนสถานหลังขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

อาคารฌาปนสถาน
อาคารฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

แบบเมรุ
แบบเมรุ

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ผลงานก่อสร้างเมรุ
ผลงานก่อสร้างเมรุ

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

ศาลาฌาปนสถาน
ศาลาฌาปนสถาน

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เมรุ
เมรุ

รับก่อสร้างอาคารเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เมรุสีขาว
เมรุสีขาว

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

แบบเมรุหลังเล็ก
แบบเมรุหลังเล็ก

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย

เมรุ
เมรุ

รับก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ แดแฮไทย